ELEKTRIČAR PODGORICA CRNA GORA TEL: +382 67 382 152


ELEKTRIČAR PODGORICA CRNA GORA


ELEKTRIČAR - IZRADA NOVIH I REKONSTRUKCIJA STARIH ELEKTROINSTALACIJA, ZAMJENA TABLI, OSIGURAČA, UTICNIČA,
PREKIDAČA, OTKLANJANJE KVAROVA, POSTAVLJANJE PLAFONJERKI, POPRAVKA BOJLERA I OSTALE SITNE KUĆNE POPRAVKE..

  • ELEKTRIČAR PODGORICA CRNA GORA
  • Back
    Next

ELEKTRIČAR PODGORICA


TEL: +382 67 382 152

USLUGE

IZVODJENJE ELEKTROINSTALACIJA, ZAMJENA RAZVODNIH TABLI, MONTAŽA PLAFONJERKI I LUSTERA,
SITNE POPRAVKE - SERVISIRANJE:  TA PEĆI, BOJLERI I SL.


Električar - izrada novih i rekonstrukcija starih elektroinstalacija, zamjena tabli, osigurača, uticniča, prekidača, otklanjanje kvarova, postavljanje plafonjerki, popravka bojlera i ostale sitne kućne popravke..

Za sve informacije kontaktirajte nas na broj telefona: +382 67 382 152
GALERIJE USLUGA

ELEKTRIČAR PODGORICA CRNA GORA
ELEKTRIČAR PODGORICA CRNA GORA
ELEKTRIČAR PODGORICA CRNA GORA
ELEKTRIČAR PODGORICA CRNA GORA
ELEKTRIČAR PODGORICA CRNA GORA
ELEKTRIČAR PODGORICA CRNA GORA

ELEKTRIČAR PODGORICA CRNA GORA TEL: +382 67 382 152

CONTACT US

ELEKTRIČAR PODGORICA

IZVODJENJE ELEKTROINSTALACIJA, ZAMJENA RAZVODNIH TABLI
MONTAŽA PLAFONJERKI I LUSTERA, SITNE POPRAVKE
SERVISIRANJE: TA PEČI, BOJLERI I SL.


TEL: +382 67 382 152
PRATITE NAS