SIMM INŽENJERING D.O.O - IVANA MILUTINOVIĆA BR. 19. PODGORICA - TEL/FAX: +382 20 244 202, Email: simm@t-com.me
PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE SAOBRAĆAJNICA, KAO I KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA OBJEKTIMA SAOBRAĆAJA.
SIMM Engineering LTD. Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
Naslovna > Reference - Planska dokumentacija
PLANSKA DOKUMENTACIJA
Osim toga zaposleni u SIMM inženjeringu, kao odgovorni planeri za fazu saobraćaja, učestvovali su u izradi sledećih planskih dokumenata, među kojima se posebno ističe
Prostorni plan Crne Gore, kao najvažniji planski dokumenat u državi:
7) Urbanistički projekat ‘’ Stari Obod’’ - Cetinje
10) Detaljni urbanistički plan ''Petovića zabio'' - Bar
13) Urbanistički projekat ''Hotel Igalo'' - Herceg Novi
14) Urbanistički projekat ''Hotel Plaža'' - Herceg Novi
15) Urbanistički projekat ''Hotel Boka'' - Herceg Novi
24) Urbanistički projekat ‘’Pržno II’’ - Tivat
ZAPOSLENI U SIMM INŽENJERINGU, IZMEĐU OSTALOG, BILI SU I ČLANOVI RADNIH TIMOVA ZA IZRADU:

STRATEGIJE

- Strategije razvoja i održavanja državnih puteva u Crnoj Gori

PRAVILNIKA

- Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta (kriterijumima namjene   površina), elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima

ELABORATA

- Pravilnika o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta.

Planiranje i projektovanje saobraćajnica, kao i kontrola tehničke dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova na objektima saobraćaja.
Phone/Fax: +382 20 244 202

PROJEKTIMA SIMM INŽENJERINGA UKUPNO JE OBUHVAĆENO OKO 136 KM
KONTAKT

SIMM inženjering d.o.o
Ivana Milutinovića br. 19
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

POSLEDNJI PROJEKTI

Strategija razvoja i održavanja državnih puteva u Crnoj Gori
Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskih dokumenata (kriterijumima namjene površina),
elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima
Pravilnika o sadržini Elaborata o uređenju gradilišta
Urbanistički projekat ''Hotel Tamaris'' - Herceg Novi

CONTACT

SIMM Engineering LTD
Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

Planiranje i projektovanje saobraćajnica Podgorica Crna Gora


© 2019 www.simm.me