SIMM INŽENJERING D.O.O - IVANA MILUTINOVIĆA BR. 19. PODGORICA - TEL/FAX: +382 20 244 202, Email: simm@t-com.me
PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE SAOBRAĆAJNICA, KAO I KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA OBJEKTIMA SAOBRAĆAJA.
SIMM Engineering LTD. Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
Naslovna > Kontakt
KONTAKT

SIMM INŽENJERING D.O.O - IVANA MILUTINOVIĆA BR. 19. PODGORICA - TEL/FAX: +382 20 244 202, Email: simm@t-com.me
KONTAKT FORMA
KONTAKT FORMA
PROJEKTIMA SIMM INŽENJERINGA UKUPNO JE OBUHVAĆENO OKO 136 KM
KONTAKT

SIMM inženjering d.o.o
Ivana Milutinovića br. 19
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

POSLEDNJI PROJEKTI

Strategija razvoja i održavanja državnih puteva u Crnoj Gori
Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskih dokumenata (kriterijumima namjene površina),
elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima
Pravilnika o sadržini Elaborata o uređenju gradilišta
Urbanistički projekat ''Hotel Tamaris'' - Herceg Novi

CONTACT

SIMM Engineering LTD
Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

Planiranje i projektovanje saobraćajnica Podgorica Crna Gora


© 2019 www.simm.me