SIMM INŽENJERING D.O.O - IVANA MILUTINOVIĆA BR. 19. PODGORICA - TEL/FAX: +382 20 244 202, Email: simm@t-com.me
PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE SAOBRAĆAJNICA, KAO I KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA OBJEKTIMA SAOBRAĆAJA.
  • SIMM INŽENJERING D.O.O - IVANA MILUTINOVIĆA BR. 19. PODGORICA
  • Back
    Next
SIMM Engineering LTD. Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
O NAMA

PREDUZEĆE
SIMM INŽENJERING OSNOVANO JE 2006.GODINE

Osnovna djelatnost preduzeća je planiranje i projektovanje saobraćajnica, kao i kontrola tehničke dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova na objektima saobraćaja.

SIMM inženjering je, između ostalog, uradio i Generalne projekte Jadransko-Jonskog autoputa na cijeloj dužini prolaska kroz Crnu Goru, dionicu autoputa Farmaci-Smokovac (obilaznica Podgorice) i dionicu autoputa Mateševo-Andrijevica. Od ukupne dužine Jadransko-Jonskog autoputa (kroz Crnu Goru) i autoputa Bar-Boljare, koja iznosi oko 250km, projektima SIMM inženjeringa ukupno je obuhvaćeno oko 136 km.

Predstavnici SIMM inženjeringa, kao odgovorni planeri za fazu saobraćaja, učestvovali su u izradi velikog broja planova, među kojima je i Prostorni plan Crne Gore, a SIMM inženjering je jedan od obrađivača Detaljnog prostornog plana autoputa Bar-Boljare i Detaljnog prostornog plana Jadransko-Jonskog autoputa (izrada u toku).

SIMM inženjering je, osim projekata saobraćajnica, uradio i Glavni projekat fudbalskog stadiona sa 8 atletskih staza u Danilovgradu, više projekata otvorenih sportskih terena, kao i projekat heliodroma u Pljevljima.

ZAPOSLENI U SIMM INŽENJERINGU, IZMEĐU OSTALOG, BILI SU I ČLANOVI RADNIH TIMOVA ZA IZRADU:

STRATEGIJE

- Strategije razvoja i održavanja državnih puteva u Crnoj Gori

PRAVILNIKA

- Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta (kriterijumima namjene   površina), elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima

ELABORATA

- Pravilnika o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta.
SIMM ENGINEERING LTD. IVANA MILUTINOVIĆA 19, 81000 PODGORICA - Tel/Fax: +382 20 244 202

Planiranje i projektovanje saobraćajnica, kao i kontrola tehničke dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova na objektima saobraćaja.
Phone/Fax: +382 20 244 202
GALERIJA RADOVA
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-1
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-2
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-3
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-4
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-5
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-6
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-7
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-8
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-9
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-10
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-11
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-12
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-13
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-14
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-15
GRADJEVINARSTVO-SIMM-INZENJERING-PODGORICA-CRNA-GORA-16
SIMM INŽENJERING
SIMM INŽENJERING D.O.O
PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE SAOBRAĆAJNICA
Kontrola tehničke dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova
IVANA MILUTINOVIĆA BR. 19. PODGORICA
TEL/FAX: +382 20 244 202
PROJEKTIMA SIMM INŽENJERINGA UKUPNO JE OBUHVAĆENO OKO 136 KM
KONTAKT

SIMM inženjering d.o.o
Ivana Milutinovića br. 19
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

POSLEDNJI PROJEKTI

Strategija razvoja i održavanja državnih puteva u Crnoj Gori
Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskih dokumenata (kriterijumima namjene površina),
elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima
Pravilnika o sadržini Elaborata o uređenju gradilišta
Urbanistički projekat ''Hotel Tamaris'' - Herceg Novi

CONTACT

SIMM Engineering LTD
Ivana Milutinovića 19
81000 Podgorica
Phone/Fax: +382 20 244 202
email: simm@t-com.me, office@simm.me
www.simm.me

Planiranje i projektovanje saobraćajnica Podgorica Crna Gora


© 2019 www.simm.me