PEĆI NA PELET BRALEX TEL: +382 20 648 636, Mob: +382 67 011 864, MOB: +382 69 154 492
PRODAJA PELETA PODGORICA - BEKOM TEL: +382 (0)20 487 045
PEĆI NA PELET, KAMINI, KOTLOVI, CENTRALNO GRIJANJE PODGORICA CRNA GORA
TEL: +382 20 648 636, Mob: +382 67 011 864, MOB: +382 69 154 492
PRODAJA PELETA PODGORICA - BEKOM
PRODAJA PELETA PODGORICA - BEKOM
PELET, BRIKETI, ČAMOVA REZANA GRAĐA, BRODSKI PATOS I LAMPERIJA, BUKOVI I ČAMOVI TRUPCI, BUKOVO CIJEPANO OGRIJEVNO DRVO
TEL: +382 (0)20 487 045
PEĆI NA PELET BRALEX PODGORICA
PEĆI NA PELET BRALEX PODGORICA
PEĆI NA PELET BRALEX,Kralja Nikole 126 Podgorica,TEL: +382 20 648 636, FAX: +382 20 648 098, MOB: +382 69 040 029
Za više informacija kliknite na sličicu
PRODAJA PELETA PODGORICA CRNA GORA
PRODAJA PELETA PODGORICA CRNA GORA
PELLET PODGORICA MONTENEGRO
PRODAJA PELETA PODGORICA CRNA GORA
PRODAJA PELETA PODGORICA CRNA GORA
PELLET PODGORICA MONTENEGRO
NAŠA PREPORUKA

JEFTIN NAČIN ZAGRIJAVANJA


Pelete su jeftinije od lož ulja, propana ili uglja, tako da možete da uštedite novac koji bi inače otišao na kupovinu neke od te vrste goriva.

MODERAN NAČIN ŽIVLJENJA


Peći na pelet imaju integrisane kante koje se mogu napuniti svakih nekoliko dana, a većina pelet kotlova imaju samostalne kante koje drže pelete za nekoliko meseci loženja.

EKOLIŠKO GORIVO


Emisija CO2 smanjena je na minimum, jer biljke temičkom obradom ispuštaju samo onoliko ugljičnog dioksida koliko su potrošile tokom svog rasta.
NOVI PRAKTIČNIJI SISTEM UBACIVANJA PELETA.
SVI MODELI PEĆI POSJEDUJU SISTEM SAMOČIŠĆENJA.

- 5 automatskih kapaciteta sagorijevanja
- Stražnji priključak dimnjaka
- Senzor sobne temperature
- Termostat za pregrijavanje
- Zaštitni vakuumski senzor
- Sigurnosni osjetnik spremnika za granule
- Plamenik i vrata od lijevanog željeza
- Zahvaljujući tamo instaliranom snažnom kontaktu, pokreće se iznimno brzo.
- Jednostavno programiranje višenamjenskog zaslona
- Staklo otporno na temperature do 1200 stupnjeva
- Automatski tjedni način pokretanja / gašenja
- Daljinski
- S jednim punjenjem spremnika pećnica može automatski gorjeti 10 do 25 sati.


VENETA PLAMEN PECI NA PELET PODGORICA
Zastupništvo podrazumijeva distribuciju peći na pelet, njihovo instaliranje, servisiranje i održavanje.