RAČUNOVODSTVO DOO PODGORICA CRNA GORA - TEL: +382 069 720 808


RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA DOO PODGORICA

  • RACUNOVODSTVO DOO PODGORICA CRNA GORA
  • Back
    Next

RAČUNOVODSTVO DOO PODGORICA CRNA GORA


TEL: +382 69 720 808

RAČUNOVODSTVO DOO - O NAMA

IZVJEŠTAVANJE, SAVJETOVANJE, OBRAČUN ZARADA - PDV - ZAVRŠNI RAČUNI...


• Agencija RAČUNOVODSTVO DOO osnovana je da pruži visok stepen stručnog i profesionalnog odnosa domaćim i stranim klijentima. Naša strategija je posvetiti se svakom klijentu pojedinačno, sa dužnom pažnjom, u cilju da se menadžmentu pruži sigurno i kvalitetno vođenje poslovnih knjiga.

• Kvalitet predstavlja prioritet u odnosu na kvantitet jer je to jedini način da se ostvari naša misija, a to su zadovoljni klijenti koji će našu agenciju dalje preporučiti.

• Naš tim čine iskusne i licencirane računovođe koji su posvećeni kontinuiranoj edukaciji i konstantnom usavršavanju.

Ovlašćeni računovođa
Računovodstvena agencija DOO. Podgorica
Tel: +382 69 720 808
USLUGE
RAČUNOVODSTVO - FINANSIJSKI ISKAZI - PORESKE PRIJAVE - POSLOVNO I PORESKO SAVJETOVANJE - OBRAČUN ZARADA - KNJIGOVODSTVO
- PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA
RAČUNOVODSTVO
RAČUNOVODSTVO
FINANSIJSKI ISKAZI
FINANSIJSKI ISKAZI
PORESKE PRIJAVE
PORESKE PRIJAVE
POSLOVNO I PORESKO SAVJETOVANJE
POSLOVNO I PORESKO SAVJETOVANJE
OBRAČUN ZARADA
OBRAČUN ZARADA
REGISTRACIJA PREDUZEĆA
REGISTRACIJA PREDUZEĆA
KNJIGOVODSTVO
KNJIGOVODSTVO
STEČAJ - LIKVIDACIJA
STEČAJ - LIKVIDACIJA
ZAVRŠNI RAČUNI
ZAVRŠNI RAČUNI
PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA
PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA

RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA PODGORICA

•   Profesionalizam u računovodstvu i reviziji u skladu sa etičkim kodeksom (IFAC)
•   Kvalitet usluga u skladu sa najvećim standardima
•   Sigurnost poslovanja  naših klijenata
•   Povjerenje u informacije koje dajemo
•   Nastupamo kao ugledna firma
•   Naši zaposleni imaju znanje i iskustvo
•   Aktivno sarađujemo sa svim inspekcijama
•   Klijentima pristupamo individualno
•   Putem interneta šaljemo sve vrste izvještaja
•   Finansijski izvještaji mogu biti na engleskom jeziku
Zaposleni su naš najvažniji izvor uspjeha.Trudimo se da omogućimo lični razvoj, napredovanje i bolji kvalitet života zaposlenih. Naši zaposleni imaju kreativno i profesionalno okruženje i dinamičan posao koji podstiće na učenje.
Svakodnevnim treninzima, obukama i kursevima obezbjeđujemo profesionalno osposobljavanje zaposlenih.

KONTAKT:
Tel: +382 69 720 808


RAČUNOVODSTVO - FINANSIJSKI ISKAZI - PORESKE PRIJAVE - POSLOVNO I PORESKO SAVJETOVANJE - OBRAČUN ZARADA
- KNJIGOVODSTVO - PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA

RAČUNOVODSTVO DOO - PODGORICA - TEL: +382 69 720 808

CONTACT US

RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA PODGORICA
Tel: +382 69 720 808

RADNO VRIJEME
08:00-17:00
RAČUNOVODSTVO PODGORICA

FINANCE ACCOUNTING
TEL: +382 69 720 808
RAČUNOVODSTVO DOO
Računovodstvena agencija