KORMING
KVALITET - EFIKASNOST - SIGURNOST
KORMING GRAĐEVINARSTVO
TEL: +382 67 347 977
Tel: +382 67 347 977, Adresa: Studentska bb, Podgorica
KORMING GRADJEVINARSTVO PODGORICA CRNA GORA - TEL: +382 67 347 977, +382 20 226 970
  • KORMING GRADJEVINARSTVO PODGORICA CRNA GORA
  • Back
    Next
SVOJIM INVESTITORIMA, „KORMING“ PRUŽA KVALITETNE GRAĐEVINSKE RADOVE (BETONSKE, ARMIRAČKE, ZIDARSKE, TESARSKE,
KROVO-POKRIVAČKE I DR. POSLOVE U GRAĐEVINARSTVU).
Tel: +382 67 347 977, +382 20 226 970
KORMING GRAĐEVINARSTVO - O NAMA

PREDUZEĆE KORMING SA SVOJIM ZAPOSLENIM RADNICIMA U TOKU JEDNE GODINE SPREMNO JE I OSPOSOBLJENO ZA IZGRADNJU CCA 50 000 m2 BRUTO PROSTORA ZA POTREBE INVENSTITORA. RADOVE IZVODIMO SA NAŠOM KOMPLET OPREMOM, GDJE SPADAJU KRANOVI I OPLATA ZA PLOČE I ZIDOVE.

Preduzeće "KORMING" d.o.o. iz Danilovgrada osnovano je početkom 2010. godine. U osnovnu djelatnost društva spadaju grubi građevinski radovi (izgradnja stambeno - poslovnih objekata, hotela, vila...) Od dana osnivanja firma uspješnim vođe¬njem, stručnim prilazom, dobijenim poslovima, kao i kvalitetnim izvođenjem i poštovanjem ugovorenih rokova ostvaruje efikasan napredak u poslovanju.

U našim građevinskim poduhvatima smo vođeni idejom da efikasno, brzo i uz maksimalni kvalitet udovoljimo zahtjevima naših klijenata.Stručni i kvalitetni kadrovi sa decenijskim iskustvom u građevini, uz pomoć građevinskih alata i opreme čine pokretačku snagu naše kompanije. Kao rezultat posvećenosti klijentu i kvalitetu izgradnje preduzeće „Korming“ od svog osnivanja u konstatnom je rastu.


KORMING DOO
Adresa: Studentska bb, Podgorica
telefon: +382 67 347 977, +382 20 226 970
Email: korming@t-com.me, info@korming.me
web: www.korming.me
LOGIKA PREDUZEĆA

1. PRAVILNA POSLOVNA POLITIKA
2. DOBRO OBUČENI RADNICI
3. DOMAĆA RADNA SNAGA
4. KOREKTAN ODNOS
5. KVALITET IZGRADNJE
6. POŠTOVANJE ROKOVA
7. DOBRA ORGANIZACIJA
8. POVEĆANJE BROJA RADNIKA

REFERENCE

APART HOTEL” u okviru bloka 1c u zahvatu DUP-a “Bečići” Opština Budva, Stambeno poslovni-objekat na U.P. 2-4;2-5;2-6;2-7 i garaža u bloku II, DUP “Radoje Dakić” u Podgorici, Stambeno poslovni-objekat “A” u zahvatu DUP-a “Momišići A” - Podgorica, Poslovni objekat-ugostiteljstvo i smještajni kapaciteti, objekat “D” i “F” na djelu U.P.6d i 6f KO Petrovac, Poslovni objekat Uprave za nekretnine na UP broj 2,blok 1, u zahvatu DUP-a”Servisno skladišna zona”- izmjene i dopune, kat.parcela 4534/7 KO Podgorica III, “VILA 1” projekat “The View” u zahvatu urbanističkog projekta Luštica 2 Luštica, Tribine stadiona sa klupskim prostorijama FK”Iskra” - Danilovgrad, Stambena zgrada A-9 u Baru u zahvatu DUP-a “Topoloca-Bjeliši” Bar, Stambeno poslovni objekat na UP 3-3 i 3-4 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici, Stambeno poslovni objekat na UP 104, blok 34 u zahvatu DUP-a Podkošljun Budva, “Hilton hotel” Podgorica na UP br.1, u okviru kvarta T, u zahvatu UP”Nova Varoš”- kvart T u Podgorici, Stambeno poslovni objekti VIIe i VIIf UP br VII UP “Stara Varoš” dio zone A, izmjene i dopune u Podgorici, Stambeni objekat UP br.2, blok 10, koju čini kat.parcela br.1637 KO Budva u zahvatu DUP-a”Dubovica1” Budva, Stambeni objekat na UP br.227, kat.parcela 882 KO Sveti Stefan, DUP”Pržno-Kamenovo”- I dio”Pržno-Podličak” Budva, Stambeno poslovni objekat UP 3-5 i 3-6 u zahvatu DUP-a”Radoje Dakić” u Podgorici, Stambeno poslovni objekat na UP 5-3 i 5-4 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici, Podzemna garaža G1 na UP 5 u zahvatu DUP-a”Radoje Dakić” u Podgorici, Stambeno poslovni objekat na UP 5-1 i 5-2 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici, “Hotel Hilton” Podgorica na UP br.1 u okviru kvarta T DUP-a “Nova Varoš” II faza u Podgorici, Stambeni poslovni objekat UP br.4 u bloku 9 DUP “Rozino I” u Budvi, Krovopokrivački i tesarski radovi na SPO na UP br.4, blok 9, DUP”Rozino I” u Budvi, Stambeno poslovni objekat UP”5-11, 5-12, 5-17, 5-18, 5-21 i 5-22” u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić “ u Podgorici, Podzemna garaža “M2” na UP 5 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” u Podgorici, Poslovni objekat “Business city” na UP br.2 u zahvatu UP “Marko Radović” u Podgorici, Stambeno poslovni objekat ”5-19, 5-20”na UP-5 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić “ u Podgorici, Vila Kruševac II u zahvatu DUP-a “Spomen Park Kruševac” u Podgorici, Glavni pristupni put Lastva Grbaljska, Stambeno poslovni objekat UP br. 77 u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2” u Podgorici, Administrativno-poslovni objekat “Nova poslovna zgrada” na urbanističkoj parceli 2 u zahvatu DUP-a”Donja Gorica-koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice” u Podgorici, Poslovno stambeni objekat na urbanističkoj parceli broj 14 u zahvatu DUP-a “Momišići A zona 2” izmjene i dopune u Podgorici.
GALERIJA
LOKACIJA
Adresa: Studentska bb, Podgorica

CONTACT US

KORMING DOO, IZVRŠNI DIREKTOR PREDRAG - DRAGAN KOVAČEVIĆ
Adresa: Studentska bb, Podgorica
telefon: +382 67 347 977, +382 20 226 970
Email: korming@t-com.me, info@korming.me
Web: www.korming.me
FOLLOW US

Copyright © Korming DOO. Sva prava zadržana.